SOP Money Management EA

Project II : โปรแกรมสำหรับคำนวณการเข้าออเดอร์โดยความคุมความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นเทียบกับ Account Balance  วิดีโอแนะนำการใช้งานด้านล่าง 

Promotion : เปิดให้ Downloadไปใช้ ฟรี !!! ตลอดอายุการใช้งาน